UA-194469249-1UA-194469249-1

BWYDLENNI

Rydym yn cynnig tri gwasanaeth trwy’r dydd. O frecwast, cinio a swper. Pob un yn cynnig amrywiaeth a dilysrwydd - gyda bwyd o'r ansawdd uchaf. Mae brecwast yn rhedeg o

9.00yb i 11.30yb, cinio 12.00yp tan 3.00yp a bydd ein gwasanaeth swper mwy unigryw yn rhedeg rhwng 6.00yp a 9.00yp. 

0