UA-194469249-1UA-194469249-1

BWYDLENNI

Rydym yn cynnig dau gwasanaeth trwy’r dydd. O cinio i swper. Pob un yn cynnig amrywiaeth a dilysrwydd - gyda bwyd o'r ansawdd uchaf. Mae  cinio yn rhedeg o 12.00yp tan 3.00yp a bydd ein gwasanaeth swper mwy unigryw yn rhedeg rhwng 6.00yp a 9.00yp. 

0